• FORE A.Ş. |
 • AFET ALANI ve KRİTİK YAPILARI İZLEME
  "İLERİ TEKNOLOJİLERİ & AR-GE" Since 2000
 • FORE TEST CİHAZLARI | Beton | Zemin | Asfalt | Çimento | Agrega için, beton, zemin, asfalt, çimento, tahribatsız beton, yapı test cihazları, endüstriyel sektör, hakkımızda, referanslar , Tahribatsız Test Cihazları, Gelişmiş Yapı Test Cihazları, Agrega Test Cihazları, Mobil Laboratuvar, Beton Test Cihazları, Zemin Test Cihazları, Çimento Test Cihazları, Asfalt Test Cihazları, Genel Laboratuvar Test Cihazları, ANKARA, iletişim, e katalog, haberler, servis, arıza, teknik servis, form, ürünler, ithalat, ihracat, inşaat teknolojisi
 • FORE TEST CİHAZLARI | Beton | Zemin | Asfalt | Çimento | Agrega için, beton, zemin, asfalt, çimento, tahribatsız beton, yapı test cihazları, endüstriyel sektör, hakkımızda, referanslar , Tahribatsız Test Cihazları, Gelişmiş Yapı Test Cihazları, Agrega Test Cihazları, Mobil Laboratuvar, Beton Test Cihazları, Zemin Test Cihazları, Çimento Test Cihazları, Asfalt Test Cihazları, Genel Laboratuvar Test Cihazları, ANKARA, iletişim, e katalog, haberler, servis, arıza, teknik servis, form, ürünler, ithalat, ihracat, inşaat teknolojisi

NEDEN YAPI PERFORMANS ANALİZİ ÇALIŞMASI YAPTIRMALIYIZ?


Ülkemiz deprem afeti açısından risk altında. Geçmiş yıllarda farklı bölgelerde birçok büyük deprem yaşandı ve bunların sonunda çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. Özellikle son yaşanan Maraş bölgesindeki depremlerin çevresindeki 12 ili fiziksel olarak etkilemiş olduğu düşünüldüğünde sadece depremin olduğu merkez nokta değil çevre illerinde risk altında olduğu açıkça görülmektedir.
Ayrıca depremden dolayı zarar gören kamu binalarının durumundan dolayı hayat akışının olumsuz etkilendiği, kurumların faaliyetlerini yürütmekte zorlandığı görülmektedir.
Erken alınacak önlemler ile tüm bu kayıpların önüne geçilebilir.
Yapı Performans Analizi (Deprem Analizi) ile yapıların depreme dayanıklılığını ölçülebilir. Binaların deprem riski altında olup olmadığı, eğer bir risk durumu söz konusuysa bunun derecesinin belirlenmesi ve alınabilecek önlemlerin neler olduğu, deprem performans analizi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Eğer yapıda bu yönde bir risk var ise:
Yapılacak güçlendirme projesi ile yapının 2018 mevcut Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi sağlanır. Böylece çok daha az bir maliyet ile bütün bu kayıpların oluşturacağı riskler ortadan kaldırılmış olur.

Tahribatsız Sistemler ile Akademik Çalışma İçerikli bir YPA (Yapı Performans Analizi) farkı ve faydaları nelerdir?

 • Tahribatlı sistemler ile yapılan çalışmalarda yani betondan karot numunelerinin alınması ve beton sıyırmaları ile donatı kontrollerinde yapı istemsiz olarak ciddi anlamda zarar görebilmektedir. Tahribatsız sistemlerde ise beton kontrolü Windsor Probe ve Ultrasonik Ses testleri ile yapılmaktadır, donatı kontrolü ise röntgen çekimleri ile sağlanmaktadır. Böylece yapıda fiziksel olarak belirli çalışma bölgelerinde sıvaların kaldırılması dışında fiziksel bir tahribat oluşmamaktadır. Böylelikle taşıyıcı sistemler herhangi bir tahribata maruz kalmazlar.
 • İncelenecek binalar aktif kullanımda olacağından tahribatlı sistemlerde ciddi engellemeler ortaya çıkacaktır. Ortamda işlemler yapılırken aktif olarak çalışma şansı olamaz. Ancak tahribatsız sistemlerde ortamda çalışmayı engelleyecek bir durum söz konusu olmaz. İşlemler tahribatsız olacağından hem işlemler sırasında hem de sonrası tadilat süreci çok hızlı ilerlemekte ve çalışmayı engellememektedir.
 • Tahribatlı sistemlerde incelenecek katlarda seçilen minimum sayıda taşıyıcı öğe kontrol edilirken çok sınırlı bir bilgi toplanmaktadır. Bu toplanan kısıtlı bilgi tüm kattaki taşıyıcılar ile ilgili bir kabul ile süreç ilerlemektedir. Tahribatsız sistemler ile yapılan çalışmalarda ise işlemler hızlı ve hasarsız oldukları için kattaki birçok taşıyıcı öğe kontrol edilmekte böylece çalışma sonrası toplanan bilgi kısıtlı değil detaylı olmaktadır. Bu da yapılan analizin doğruluğu ve güvenliği açısından çok önemlidir.
 • Genel uygulamalarda yapılan incelemeler sonucu toplanan veriler sektörde yaygın olan basit yazılımlar ile değerlendirilmekte ve analiz sonuçları bu verilere göre oluşturulmaktadır. Akademik çalışma içerikli bir analizde ise özel yazılımlar ihtiyaca göre ve doğru alanlarda seçilerek kullanılmakta böylece toplanan veriler çok daha doğru şekilde analiz edilerek en sağlıklı ve doğru sonuçlara ulaşılır. Verilen doğru ve hızlı toplanması kadar doğru yazılımların doğru şekilde kullanılarak çıkan sonuçlarında akademik birikimle doğru şekilde yorumlanması ve raporlanması da sürecin başarısı için çok önemlidir.