- Tek Eksenli Basınç Dayanımı Test Cihazı

Standartlar:
TS 1900-2

Kohezyonlu Zeminlerde Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi, ince taneli zeminlerin örselenmemiş ya da yoğurulmuş halde serbest basınç dayanımlarının bulunması ile ilgilidir.
Basit tek eksenli sıkışma testinde silindirik bir zemin örneğinin yenilmesi anında, birim alana etkiyen yük olarak tanımlanır.
(kgf = kPa) 50 kN kapasiteli, laboratuar tipi iki kolonlu yükleme çerçevesi içerisine yerleştirilen dişli kutusu, motor ve motor sürücüsü 110 mm strok boylu alt yükleme plakasını kaldırmaktadır.
Yükleme hızı kullanıcı bağlantılı manuel olarak ayarlanabilmektedir.Tek Eksenli Basınç Dayanım Cihazı komple loadcell, deformasyon saati ve bağlantı bloğu ile birlikte temin edilmektedir.