- PRIMA 100 LWD DÜŞEY AĞIRLIK DEFLECTOMETRESİ
- PRIMA 100 LWD DÜŞEY AĞIRLIK DEFLECTOMETRESİPRIMA 100 LWD DÜŞEY AĞIRLIK DEFLECTOMETRESİ
" YÜZEY ELASTİSİTİ MODÜLÜNÜ,ZEMİN SIKIŞIMINIve de POISSONS ORANINI
(Nükleer Yöntemlere İhtiyaç Duymadan ve Çok daha hızlı ve sağlıklı) ÖLÇEN, ZEMİN ETÜD YÜKSEK TEST TEKNOLOJİSİ PRIMA 100 "Düşey Ağırlık Deflectometresi"

PRIMA100 ÖZELLİKLERİ
Bu kılavuz PRIMA 100 ( Taşınabilir –düşen ağırlık sistemi- ASTM'nin yeni standartlarına göre hazırlanmış Hafif ağırlık deflektometresi-LWD) 'e ait önemli pek çok özelliğin tanımlanması amacıyla hazırlanmıştır.


YÜKHÜCRESİ
PRIMA 100 her bir düşüş için düşen ağırlık tarafından uygulanan kuvvetin ölçümüne olanak sağlayan yük hücresine sahiptir.
Böylece yük plakası tarafından yüzeye aktarılan gerilimin kesin ve net bir ölçümü yapılmış olur.
Bu özellik, hesaplamalarda gerekli olan iki parametreden biri olan kuvveti tanımladığı için oldukça önemlidir. Cihazda 7.07 kN'luk kuvvetin hesaplanmasını sağlayan bir program önceden kurulmuştur ve yük hücresi olmazsa,
kuvvet değiştiği zaman değişken okumalar elde edilebilir.


Özellik aynı zamanda düşen ağırlığın yüksekliğini değiştirme imkânı da sağladığı için önemlidir, böylece çok zayıf sınırlara sahip zeminler üzerinde de ölçümler yapmak mümkündür.
Bu özellik diğer LWD' ler için geçerli değildir.

Özellik kohezif zeminlerde dâhil olmak üzere zeminin gerilimle olan ilişkisini kaydetme imkânı da sağlar. Bu durumda, ¼, ½,3/4 olmak üzere değişen yüksekliklerde ölçümleri devam ettirmeyi kolaylaştırır ve uygulanan gerilim, taşıma kapasitesi ilişkisini de ortaya koyar. Bu özellik diğer LWD' ler için geçerli değildir.Önerilen gerilim yüzeye uygulandığı zaman, özellikler aşağıdaki tabakanın özelliklerine göre farklılık gösterecektir. Yük hücresi olmazsa önerilen gerilim değişeceği için, özellikle kohezif tabakalarda ölçüm alınamaz.


Yüzeye aktarılan gerilim, uygulanan zeminin özelliklerine de son derece bağlıdır.
Düşme yüksekliği aynı olsa bile, farklı zemin özellikleri sebebiyle yüzeye aktarılan gerilim de farklıdır. Yük hücresi olmadan bu durum fark edilemez ve yanlış hesaplamalar ortaya çıkabilir.
Cihazda farklı çaplara sahip yükleme plakaları da değiştirilebilir.
Bu özelliği ile PRIMA 100 ASTM standartlarına uyan tek LWD sistemidir. (Aşağıda verilmiştir).


GENİŞ ARALIKTA E MODÜLÜ ÖLÇÜMÜ
Yukarıda bahsedilen özelliklerden ve yük hücresinden dolayı geniş aralıkta E modülü ölçülebilir.
Ağırlığın kütlesini değiştirebilir, yükleme plakasının çapını değiştirebilir ve ağırlığın bırakıldığı yüksekliği de değiştirebilirsiniz.


TAMPON DÜZENİ- SİNYAL ZAMANI AYARI
PRIMA 100 ile 2,3,4, ve 5 tampon kullanılabilir.
Tamponların farklı versiyonlarını da monte etmek mümkündür.
Böylece 25 msn'de sinyal yakalanabilir.


DATA TOPLAMA
PRIMA 100 ile elde edilen veriler direk olarak Laptop ya da cep bilgisayarı PDA üzerinde toplanır.
Her iki durumda da saklanmak istenen veri sayısı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Piyasada bulunan diğer bütün cihazla da 50 ya da 200 veri seti kısıtlaması vardır. PDA sistemi ile ayrıca kablosuz bir çalışma ortamı yaratılır ve sahada ölçümle ilgili her yere kolayca hareket edilebilir.
Tüm veriler Word programında kolayca okunabilir ve rapor halinde sunulabilir.


SOFTWARE
PRIMA 100 ile pratik olarak tüm yüzeylerde poisson oranı, gerilim dağılım faktörü gibi önemli parametreleri elde etmek mümkündür.
Diğer pek çok cihazda poison oranı 0. 50, gerilim dağılım faktörü ise 2 olan sabit değerlere sahiptir.
Ölçüm yaparken istediğiniz her an veri dosyasını kontrol edebilirsiniz: Veri dosyası içerisinde dosya adı, proje no, müşteri kodu, müşteri adı, kullanıcı adı, plaka çapı, nokta sayısı, gps konumu ve her bir düşüş için zaman, kuvvet, gerilim, ötelenme, Eo modülü kaydedilir.
Ayrıca her bir düşüş sonrası uygulanan kuvvet ve ötelenme miktarını gösteren eğrilerden oluşan grafiksel gösterimler sunulur böylece verilerin doğruluğu da sınanabilir.


ÇOKLU JEOFON DİZİLİMİ- GERİ ANALİZ
PRIMA 100 ile 3 jeofona bağlanma özelliğini kullanabilirsiniz.
Böylece derin katmanlar için E modülünü seçenek mevcut değildir.


RoSy VERİ TABANINA DATALARIN AKTARIMI
PRIMA 100 ile elde edilen veriler Rosy veri tabanına kolayca aktarılır.
Rosy tüm dünya çapında sıkça kullanılan önemli bir veri tabanıdır.


PERSONEL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ UYARILAR
PRIMA 100 ve veri toplayan PDA sistemi ile değişen noktalarda ölçüm yapmak için yalnızca 21 kg ağırlığındaki cihazın taşınması yeterlidir ( taşıma arabası ile kolayca taşınabilir).


Benzer pek çok başka cihazda 30 kg kadar ağırlık taşıma zorunluluğu vardır.


TASARIM PROGRAMLARI
Temel katmanları için hesaplamaları gerçekleştirirken RoSy kompaksiyon programı kullanılır.
Kompaksiyon herhangi bir yapı için Eo değerini verir.
Bu değer daha sonra PRIMA 100 ile ölçümler yapıldığında kontrol edilebilir.
PRIMA ile 3 Jeofon kullanarak geri hesaplamalar yapılabilir.


STANDARTLAR
LWD için ASTM Standard E2583-07 standardı geçerlidir. ASTM standardı her bir düşüş için kuvvet ölçümüne olanak tanır. Bu özellik diğer LWD lerde mevcut değildir.


ISO9001
Tüm ürün: Hardware, software, kalibrasyon, satış-sonrası hizmet ISO 9001 E göre düzenlenmiştir.( Mississippi Üniversitesi/ USA'dan PRIMA100 üzerine yazılan 114sayfalık BİLİMSEL MAKALE-TEZ Çalışması ek'tedir.)
Temsilciliğini yaptığımız Danimarka'lı üreticiden gelen "ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNE" dair olan mail.
E-MODULUS ve CBR arasındaki İlişkiyi veren DATA. (Danimarka'dan gelen.)
Örnek-Bilgisayar Sonuçları Çıktıları.
PRIMA100 – Üstünlükleri
FORE-PRIMA100
(Türkçe ve İngilizce BİLGİLER)
ASTM E2583-07 (2011)

Ayrıca aşağıda referanslarımızı da verdim.
Ayrıca, cihazı aldığınız takdirde, TÜRKÇE KULLANIMA KLAVUZUNUN yanı sıra, ANKARA'da ÇOK DETAYLI BİR EĞİTİM VEREBİLECEĞİMİZİ BİLMENİZİ İSTERİZ J

( Not; Yurtdışında, Gerek Üniversitelerde gerekse de Yol ve Ray (Ulaşım) Şantiyelerinde, SON DERECE YAYGIN olarak kullanılan BİR TEKNOLOJİDİR. )

ÖZELLİKLERİ;
YÜZEY ELASTİSİ MODÜLÜNÜ ÖLÇEBİLEN DÜNYADAKİ TEK SİSTEMDİR.
POISSONS ORANINI VERMEKTEDİR.
DOĞRUSAL SAPMA SONUÇLARINI VERMEKTEDİR.
NÜKLEER CİHAZLARA GÖRE, insan sağlığı için ÇOK GÜVENLİDİR.
NÜKLEER SİSTEMLERİN TESLİMATI AYLAR SÜRMEKTE ve bir o kadar uzun bir süre de TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNDAN İZİN ALMAK İÇİN – UZUN BİR RESMİ PROSEDÜR VE SÜREÇ YAŞANMAKTADIR. (AYRICA YILLIK RUTİN KONTRÖLLERİ YAPILMAKTADIR.)
PRIMA 100'ün TESLİMATI ise sadece
1 - 2 HAFTA SÜRMEKTEDİR.
NÜKLEER YÖNTEMLERDEN ve PROCTOR TESLERİNDEN "ÇOK DAHA HIZLIDIR."
YOLUN "MEVSİMSEL PERFORMASYONUNU ve DEFORMASYONUNU" ölçer.
TAŞIMA KUVVETİNİ ANLIK OLARAK VERMEKTEDİR.
BİLGİSAYAR ve BLUETOOTH'lu olup, BLUETOOTH VERİ TOPLAMA YAZILIMINA SAHİPTİR.
LOADCELL'i cihazdan ayrı TEK SİSTEMDİR.
KULLANIM KLAVUZLU ve CE SERTEFİKALIDIR. CROW ve SHRP tarafından ONAYLIDIR.
AVRUPA'da ve GELİŞMİŞ ÜLKELERDE, Üniversitlerde ve Yol Şantiyelerinde ÇOK YAYGIN OLARAK İHTİYAÇ DUYULAN BİR TEKNOLOJİDİR.


Ürün Broşürü