- ÖZEL MİKRODALGA TOPRAK HIZLI NEM ÖLÇME CİHAZI
ÖZEL MİKRODALGA TOPRAK HIZLI NEM ÖLÇE CİHAZI
( SPECIAL MICROWAVE SOIL SPEEDY MOISTURE METER ) SPEEDY MOISTURE METER )
( FR-AG 922 )


Eşsiz bir mikrodalga sensör kullanılarak kum, ince agrega ve kaba agreganın nem içeriğinin anlık olarak belirlenmesi için Aggrameter ™ T-T-100, çeşitli ince ve kaba taneli malzemelerdeki nem içeriğini ölçmek için en yeni mikrodalga ve mikroişlemci teknolojisini kullanır. Probun tırnakları test edilecek malzemeye yerleştirilir ve okunması kolay ekranda nem içeriğinin yüzdesi hemen gösterilir. Geçerli bir sonuç elde etmek için ortalama beş ila on okuma alınır. Bu çıktı entegre mikroişlemci tarafından dönüştürülür ve nem içeriği doğrudan kuru ağırlık yüzdesi olarak görüntülenir. Aggrameter ™ hem kum hem de agrega için kalibre edilmiş olarak gelir ve kullanıcı tarafından on farklı malzeme ile programlanabilir.