- Otomatik Toprak Kompaktörü
- Otomatik Toprak Kompaktörü

Standartlar: ASTM D558, D559, D560, D698, D1557, D1883; EN 13286-2, 13286-47;

BS 1377:4

AASHTO T99, T134, T135, T136, T180, T193; NLT 107/98, 108/91, 111/87;

TS 1900-1

Otomatik Toprak Kompaktörü, yukarıda belirtilen standartlara uygun olarak, laboratuvarda toprak numunelerinde otomatik olarak uniform bir sıkıştırma sağlanması için tasarlanmıştır.

Tokmağın, numune yüzeyine üniform bir dağılımla düşmesini sağlanmak üzere, kalıpların bağlandığı rijit alt tabla, her bir tokmak düşmesi sonrası, belirli bir açıda (seçilen düşme sayısına göre değişir) dönecek şekilde tasarlanmıştır. Düşme yüksekliği kullanılan standarda göre 300 mm, 305 mm, 450 mm ve 457 mm ye ayarlanabilir. Daire kesitli tokmağa, kullanılan standarda göre 50 mm veya 50,8 mm çaplı tokmak kafaları takılabilir. Yine referans alınan standarda göre tokmak ağırlığı 2.5 kg veya 4.5 kg a ayarlanabilir. Standart proktor kalıplarındaki numunelerin sıkıştırılmasında cihaz sabit yarı-çaplı bir yörüngede çalışır. Modifiye proktor ve CBR kalıplardaki numunelerde ise homojen bir sıkışma sağlayacak şekilde, iç ve dışta farklı yarıçaplı iki yörüngede sıkıştırma yapar.

Sıkıştırma işlemi başlangıcında, tercih edilen standarda uygun her bir tabakaya uygulanacak düşme sayısı, dijital ekrandan kullanıcı tarafından seçilebilir. İstenenden az ya da çok birim ağırlık değerinde Numunelerin hazırlanması için, her bir tabakaya uygulanacak düşme sayısının değiştirilebilir olması oldukça önemlidir. Kalıbın sabitlendiği alt tablanın, eşit aralıklarla dönmesi, tokmağın kalıp içinde farklı noktalara düşmesini ve bunun sonucu olarak elde edilen düşme noktaları dağılımı, her bir tabakanın etkin ve eşit bir şekilde sıkıştırılmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcı tercihli düşme sayısının (iç ve/veya dış iki yörüngede) kullanıcı tarafından dijital ekrandan ayarlanması mümkündür.

Kompaktör, aşağıda belirtilen fonksiyonlara sahip programlanabilir dijital bir sayaca sahiptir.

Kullanıcı tercihli uygulanacak sıkıştırma standardının seçimi (her bir tabaka için düşme sayısı ve kalıp)

Kullanıcı tercihli düşme sayısının seçimi (iç yörüngede ve/veya dış yörüngede uygulanacak düşme sayıları)

Tokmaklar

TS EN / BS
/ TS

Ø
50 mm tokmak kafası ile birlikte

2.5 kg veya
4.54 kg ağırlığa ayarlanabilir.

ASTM / AASHTO

Ø
50,8 mm tokmak kafası ile birlikte

2.5 kg veya 4.54 kg ağırlığa ayarlanabilir.

Düşme Yüksekliği

BS

300 mm veya 450 mm ayarlanabilir.

ASTM / AASHTO / TS EN / TS

305 mm veya 457 mm ayarlanabilir.

Otomatik Toprak Kompaktörü aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir.

  • ASTM/AASHTO/TS EN/BS/TS Tokmağı
  • ASTM/AASHTO
    Tokmak

    Kafası, Ø:50,8 mm
  • TS EN/BS/TS Tokmak

    Kafası, Ø:50 mm

Boyutlar

650x550x1550 mm

Ağırlık (yaklaşık)

150 kg

Güç

370 W