- Likit Limit Test Seti
Standartlar:
TS 1900-1 / ASTM D4313 / AASHTO T89 / BS 1377:2 / UNI 10014 / UNE 7377


Killi toprak numunelerinin; katı-plastik halden sıvı hale geçtikleri noktadaki nem miktarının ve drenajsız kesme mukavemetinin tespit edilmesinde kullanılır.

Likit Limit Aleti ; Çanak kısmına plastik kıvamda bulunan zemin numunesi konularak numune üzerinde oluk açma bıçağı ile oluşturulan yarığın çanağın belirli yükseklikte arka arkaya düşürülerek kapanmasına karşılık gelen su içeriğinin belirlenmesi için kullanılır.

Darbe adedini sayan mekanik sayma numaratörü, pirinç oluk açma bıçağı, kabı ve sert plastik tabanı ile birlikte temin edilmektedir.