- Kum Eşdeğer Sallama Makinası
- Kum Eşdeğer Sallama Makinası

Standartlar:
EN 933–8; ASTM D2419; AASHTO T176

Sallama cihazı, Kum Eşdeğer Deney Seti mezürlerini homojen bir şekilde sallamak için kullanılır. Cihaz standartlarda belirtilen özelliklere uygun olarak hareket eder. Cihazda farklı standartlara uygunlugu sağlamak için çalışma süresi ayarı bulunmaktadır.