- KONSOLİDASYON TEST SETİ
KONSOLİDASYON TEST SETİ – OEDOMETER CONSOLIDATION SET
KOD FR-Z 111

ASTM D2435; ASTM D3877

BS 1377:5; AASHTO T216

Konsolidasyon Test Seti
ASTM D2435; ASTM D3877

BS 1377:5; AASHTO T216
Tek yönlü konsolidasyon test seti , yanal olarak bastırılmış numunenin konsolidasyonu hakkında faydalı bilgiler verir.
Test, uygulanan kuvvet ile birim deformasyon ya da sabit yük altında birim deformasyon ve zaman arasındaki bağıntıyı verir.
Silindirik şekilli numune, şekil değiştirmeyen halka ve iki adet poroz diskin arasına yerleştirilmiştir; kalibre edilmiş ağırlık serisi, taşıyıcı sisteme eklenerek, halka üzerinde rahatlıkla hareket eden yükleme koluna, yük iletir ve böylece numune konsolide olur.
Ölçüm aleti numunenin eksenel deformasyonunu belirler.
Yük altında büzülmeye olanak vermeyen döküm alüminyum alaşımdan imal edilmiş rijit gövde yüksek dereceli hassasiyet sağlar. Yük iletim grubu, oldukça hassas kendiliğinden merkezlenen küresel yatak ile desteklenmektedir.
Taşıma kolu, üç yükleme oranını destekler (9:1 10:1 11:1) ve kol üzerine ayarlanabilir dengeleme ağırlıkları tutturulmuştur.
Ölçerler: 190 x 850.
Aksesuarlar:
Komparatör Saati 12 x 0,002 mm or 10 x0,01 mm.
Hücre Setleri: 50 mm veya 75 mm.
Boşluklu Diskler: 50 mm veya 75 mm.
Ağırlık Seti.