- Elastisite Modülü

Düşeyde ve yatayda meydana gelecek deformasyonlar lvdt ler tarafından indikatöre gönderilmektedir.

Ayrıca verilecek yazılımla birlikte yük ve deformasyon grafikleri bilgisayar ortamında kontrol edilebilmektedir.

Yüzeyleri taşlanmış sertleştirilmiş platin üzerine yerleştirilen iki adet mil aracılığı ile lvdt ler düşey ve yatay eksende istenilen konumda kullanıcı tanımlı sabitlenebilmektedir.