- POROSCOPE-PLUS Figg teknik betonun hava ve su geçirgenliği için saha test sistemi
JAMES POROSCOPE-PLUSKOD FR C-P 6000
Figg tekniğini kullanarak betonun hava ve su geçirgenliği için saha test sistemi.... Porosiscope™ Determines Air and Water Permeability in Concrete Both At and Below the Surface Uygulamalar: Servis ömrü tahmini Kaplama doğrulama testi Klorit ve karbonlaşma etkisine duyarlığı belirler Özellikler ve Yararları Hem hava hem de su geçirgenliği, sahada aynı alet ile ölçülür .xxx Beton yüzeyinde de beton kitlesi içinde de geçirgenlik tespit edilebilir.xxx Dolgu malzemesi ve yüzey harcındaki gözeneklilik, kontrol edilebilir.
Test tahribatsızdır (sadece küçük tıpalı bir delik gerektirmektedir) ve tamamen şantiyede yürütülebilir.
Her bir test, sadece birkaç dakika içinde tamamlanabilir ve güvenilir yeniden üretilebilir sonuçlar vermektedir.
Test, yapılacak anlamlı beton dayanıklılık tahminlerine olanak vermektedir.İç Test..10 mm çapında x 40 mm derinliğinde bir delik delinmiş ve beton yüzeyinin 20 m m altında 10 mm çapında x 20 mm yüksekliğinde silindirik bir test boşluğu bırakılarak kapatılmıştır. Test malzemesinden boşluğa hava ve suyun geçmesi için gereken süre, test altında betonun kalitesini tespit etmek için bir indeks olarak kullanılmıştır.
Hava Geçirgenliği Hava geçirgenlik testi her zaman için, nemin geçirgenlik üzerinde büyük bir etkisi olmasından dolayı ilk önce yapılır. Aletin üzerindeki hava çıkış borusunu hipodermik iğnesi üzerindeki Luer bağlantı elemanına bağlayınız. Elle çalıştırılan vakum pompasını alet üzerindeki hava bağlantı elemanına bağlayınız ve 55kPa'dan fazla tahliye ediniz. Alet zamanlayıcısı ve manometre, vakumun -55 kPa'dan -50kPa'ya düşmesi için saniye şeklinde süreyi otomatik olarak gösterecektir. Bu süre, Figg sayısıdır ve betonun hava geçirgenliğinin bir ölçümüdür.
Su Geçirgenliği Su çıkış borusunu, hipodermik üzerindeki Luer soketine bağlayın ve ince plastik iç borunun test boşluğunun altına ulaşmak için yeterli uzunlukta olduğundan emin olun. Şırıngayı damıtılmış su ile doldurduktan sonra, aletin üzerindeki su girişine bağlayın. Su bu durumda boşluğa
ve beton yüzeyinin 4 inç (100 mm) üzerindeki oluk boyunca yer değiştiren havaya çekilir. Su oluktan akmaya başladığında, boşluk dolar. Alet akış sensörü ve zamanlayıcısı bu durumda otomatik olarak, 50 mm2lik bir hareket için su menüsküsü için geçen süreyi hesaplar ve su süre aletin LCD ekranında saniye olarak görüntülenir. Saniye şeklindeki süre, su geçirgenliği için Figg sayısıdır.
Yüzey Geçirgenlik Testi Ölçümler, paslanmaz çelik bir odanın betonun düz bir yüzeyine bağlanması ile yüzeyde yürütülür. Tam olarak ölçülmüş bir kap aşındırma tekerleği eğer gerekliyse, betonun mühürleme yüzeyini düzgünleştirmek için kullanılır. Beton boyunca geçirmek için ilgili miktardaki hava ve su için gereken sürenin ölçümü, yüzey koşullarının bir indeksi olarak kullanılır. Bu süre, bu durumda herhangi beton mühürleme ya da yüzey harcının durumunu tespit etmek için kullanılabilir.
Bu yüzey odası, yüzeyin test geçirgenliği için boşluk olarak kullanılır. Test edilen delik duvarlarından ziyade, odanın kapatıldığı yüzey test edilen yüzeydir. Bu, inşaat malzemesi yüzeylerini doldurmak için kullanılan beton dolgu malzemeleri, yüzey harçları ve diğer herhangi yöntemler ile su ve hava etkisinin kontrolünü sağlamaktadır.
Yüzey odası, aletin kolaylıkla yerleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. İç testte ve sonrasında su testinde altı çizildiği şekilde öncelikle hava testini uygulayarak, alet odanın 5 kPa ve su ile doldurulduğunda 0.01 ml su kaybetmesi için gereken süreyi sağlayacaktır. Alete eklenen yüzey test aleti ile, hava ve su geçirgenlikleri için hem bir Figg sayısı hem de doğrudan indeks oluşturulabilir.
Teknik Betona hava ve nemin girişi, çelik güçlendirmenin korozyonuna neden olabilir ve beton dayanıklılığında bir bozulmaya yol açabilir.
Bu nedenle, beton yüzey katmanı boyunca sıvı ve gazların hareket kolaylığının ölçümü, sadece dayanıklılıktan ziyade betonun sağlamlığını ve beklenen ömrünü belirlemek için daha iyi bir yöntemdir.
Hava geçirgenlik testi, -55kPa'dan -50kPa'ya vakumu düşürerek betondaki doldurulmuş, tahliye edilmiş odanın bilinen bir hacmine hava akışı ile geçen süreyi ölçmeyi içermektedir.
Su geçirgenlik testi, tamamen su ile doldurulmuş betondaki aynı doldurulmuş odayı değerlendirir ve 0.01 ml suyun çıkması için saniye olarak toplam süre, betonun su geçirgenlik süresi olarak alınır.
Betonun nem bileşeni, geçirgenlik üzerine büyük bir etkiye sahiptir. Örnek olarak, tamamen doymuş beton hemen hemen geçirmezdir ve su geçirgenlik testinde aşırı uzun sürelerle sonuçlanır. Etkili test için, beton kuru ve ölçülen yüzey nem bileşenine yakın olmalıdır. Geçirgenlik test sonuçları, betonun hem su/çimento oranı hem de basınçlı dayanıklılığı ile iyi bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Özellikler Taşıma çantası içinde toplam ağırlık:17 x 12 x 6 inç 43 x 30 x 15 cm
Güç Kaynağı: Standart 9V Pil Aş ındırma
Tekerleği Dakikada Devir Sayısı:Maksimum 12000