- BETON POMPALANABİLME TEST CİHAZI - SLIPER
Betonun pompalanabilme test cihazı- Determining Sliper,concrete pumpability
KOD FR-CON. SLIPER
"Beton formülasyonlarında küçük degisikliklerle betonların pompalanma kabiliyetinde ve özellikle boru hattı basıncında kanıtlanmıs bir
büyük etki elde edilmektedir." Putzmeister firmasında uygulama teknolojileri gelistirmeden sorumlu Dr. Knut Kasten "Bazı durumlarda
çalısma hazırlıgına öngörülenden farklı bir pompa kombinasyonunun planlanması gerektigi fark edilmektedir." diye yorumda bulunuyor.
Ancak bu belirsizlik artık son bulmustur. Bunun için Putzmeister tarafından "Sliding Pipe Rheometer" kısaca Sliper olarak adlandırılan yeni bir reometre gelistirilmistir.


Sliper sayesinde betonların pompalanma kabiliyeti ham laboratuvarda
hem de santiyede yerinde kontrol edilebilmektedir!
Bu test cihazı, betonla doldurulan, dikey duran bir dorudan olusur.
Bu borunun içinde entegre bir basınç sensörü olan, ayak parçasına
konumlandırılmıs bir piston bulunmaktadır. Borunun asagı dogru
hareketi sırasında boru içinde olusan basınç ölçülmektedir. Aynı
zamanda borunun hareket hızı da ölçülmektedir.
Betonun karakteristik egrisinin kaydedilebilmesi için çesitli basma
basınçlarıyla bir ölçüm çevrimi islenmektedir. Bunlar, artan agırlıkların
yerlestirilmesiyle ayarlanmaktadır. Basma basıncının ve basma
hızının ölçüm degerleri sürekli olarak kaydedilir. Ölçüm verileri
Bluetooth üzerinden kablosuz olarak, piyasada bulunan ve birlikte
teslim edilmis bir akıllı telefona aktarılır, grafiksel olarak gösterilir ve
kaydedilir. Saglam ve tasınabilir olan sistem, sebekeden bagımsızdır
ve santiye kullanımı için uygundur.
Degerlendirme sistemi sayesinde taze betonun özellikleri yazılabilir
ve böylece planlanan pompa uygulamaları için tahminler yapılabilmektedir.Bunun için Sliper'in beton pompalarındaki basınç kayıplarınınönceden belirlenmesi için kullanılmasını saglayan bir hesaplama modeli kurulmustur.
Testing pumpability of concrete using Sliding Pipe Rheometer, Construction
and Building Materials, 53 (2014) 312–323
• Egor Secrieru, Marko Butler, Viktor Mechtcherine: Prüfen der Pumpbarkeit von Beton –Vom Labor in die Praxis, Bautechnik 91 (2014), Heft 11, 797-811J. Kronenberg: „Die Betonpumpe ist schuld!" Wissensportal baumaschine.de 1(2011),Autor Anja Kittelmann, Communication Marketing, Putzmeister Holding GmbH
Sliper – Determiningthe pumping capacity of
different concretemixes under laboratory
conditions
Each individual ingredient of a concrete formula has an effect on the pumpability
of the concrete. For example, admixtures
and additions for reducing the water content and the proportion of cement may have a negative impact on the pumpability
of the concrete. The new SLIPER measuring device (SLIding Pipe
RhEometeR), developed by Putzmeister and produced by Schleibinger, allowsthe user to quickly assess the pumping characteristics of concrete and other materialsin the laboratory and on the construction
site before they are used.
"Using the rheometer the time and effort spent on
pumping tests can be reduced and thus costs saved.
At the same time, this new technology facilitates aquality check, as well as a simple prognosis optionwith regard to the pumping behavior of concrete andother thick matter," states concrete technologist Dr.
Knut Kasten from Putzmeister. Consistent measurements
at the pump and using the rheometer haveshown what properties the concrete has when pumping:As can be frequently observed with modern highstrengthconcrete mixes, this special concrete also
generated relatively high pressure drag in the conveyorpipe. The properties determined through experimentshelp in the targeted and clever design of laterpump systems.

Ürün Broşürü