- SAHA TİPİ BETON KLORIT TEST SİSTEMİ
CL-2000 SAHA TİPİ BETON KLORIT TEST SİSTEMİ
Beton Klorit Saha Test Sistemi
JAMES – USA KOD FR C-CL 3000
Islak ya da kuru beton için çanta içinde taşınabilir saha tipi klorit geçirgenlik test cihazı...
Chlorimeter™ Chloride Field Test System
Determines Chloride Concentrations of Concrete and Other Construction Material Samples in the Field
Uygulamalar:
Servis ömrü tahmini-Oluşabilecek korozyon ortamı tahmini
Hızlı – Şantiyede saniyeler içinde sonuçlanır.
Ekonomik bir sistem olup laboratuar testleri ile karşılaştırıldığında numune başına daha düşük masraf.
Doğru – sonuçları cok rahat laboratuar testi ile karşılaştırılabilmekdedir..
Ağırlık olarak % 0.002'den % 2'ye kadar geniş bir klorit geçiş aralığını içermektedir.
Ortam sıcaklığında değişiklikler için otomatik dengeleme.
Ağırlık olarak kloritin lbs./cu.yd. ve yüzdesinin doğrudan okuması için dijital ekran.
AASHTO-T 55-98'e uymaktadır. Opsiyonel seti ile birlikte.
TeknikBetondaki klorit iyon konsantrasyonunun tespiti, örneğin köprü payandaları ve park yapılarının bakımının gereğini sağlamada esastır. Test aynı zamanda yeni inşaatta kullanılan malzemelerin potansiyel olarak zararlı klorit iyon seviyelerinden bağımsız olduğunu temin etmek için kullanılabilir.
Bu yöntem ile, asitte çözünebilir kloritlerin konsantrasyonu ölçülür. Çoğu durumda, bu, toplam klorit konsantrasyonuna eşdeğerdir.
Toz numunesi, delme ve dikkatli bir şekilde dörde bölmekle elde edilir. Sonrasında tam olarak 3 gr (0.1 oz) ölçülmüş numune, tam, ölçülmüş bir asit konsantrasyonundan oluşan 20 ml'lik (0.67 fl. oz.) özütleme sıvısında çözdürülür. Islak beton numunesi için, 3 gr (0.1 oz)'luk bir harç numunesi (örnek olarak, kaba yığın olmaksızın) kullanılır.
Klorit iyonları, elektrokimyasal bir reaksiyondaki özütleme sıvısının asidi ile reaksiyona girer. İç sıcaklık sensörüne sahip bir elektrot, sıvıya yerleştirilir ve elektrokimyasal reaksiyon ölçülür. Özellikle tasarlanmış alet, klorit konsantrasyonunda meydana gelen voltajı dönüştürür. Alet, otomatik olarak sıcaklık doğrulamayı uygular ve ağırlık olarak cu.yd başına lbs. ya da oran olarak bir LCD ekran üzerinde klorit konsantrasyonunu gösterir.
Numune bir kez elde edildiğinde, test sonuçları, beş defadan az belirlenebilir ve okunabilir.
Kirlenmeyi önlemek için, elektrot, her bir test sonrasında deiyonize su ile tamamen yıkanmış olmalıdır.
Her biri bir defa kullanılabilir on iki şişe özütleme sıvısı içeren değiştirme paketleri mevcuttur. Bilinen konsantrasyonlardaki beş kalibrasyon sıvısı, her bir paket ile sağlanmaktadır.
Bu sıvılar, kalibrasyon eğrisini oluşturmak ve bu sistemin doğru bir şekilde işlediğini kontrol etmek için kullanılır. Kalibrasyon, her bir kullanım için gerekli değildir. Kalibrasyon sıvıları, onlar ve özütleme sıvısı arasında karışıklığı önlemek için renklendirilir.
Klorit testini tamamlamak için gerekli tüm ekipman, standart büyüklükteki bir taşıma çantasında tedarik edilir.