- VENTÜRİ SİSTEMİ (VENTÜRİMETRE) DENEY MODÜLÜ
- VENTÜRİ SİSTEMİ (VENTÜRİMETRE) DENEY MODÜLÜDeney seti ana ünite olan Hidrolik tezgaha bağlı olarak çalışmaktadır.
Ventüri tüpü alüminyum malzemeden, 26 mm (±2) iç çapından 16 mm (±2) çapa daralan bir yapıya sahiptir.
Ventüri tüpünün akış hızı 271/dk (±2) dır.
Suyun, yatay ventüri tüpündeki basınç ve debisinin su sütunu tip manometrelerde dağılımının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Su sütunlu tip manometrelerin skala aralığı 0-290 mm'dir.
Yatay ventüri tüpünün 11 noktasından basınç ve debi ölçülmektedir.
Hacimsel hidrolik tank ünitesine bağlı olarak çalışmaktadır.
Akışta türbülansa da neden olmamak üzere yatay ventüri tüpünün çıkışında akış debisinin ayarlanabilmesi için bir vana bulunmaktadır.
Su sütunu tip manometrelerin üstünde, her sütuna sabit basınç uygulamak üzere birbirine bağlı subaplı bir tüp vardır.