- BORUDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY VE EĞİTİM SETİ
- BORUDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY VE EĞİTİM SETİÖğrencilere Sürtünme Kaybını deneysel göstermek için kullanılan bir modüldür.
Hidrolik deneylerinde küçük çaplı yatay boruda laminer ve türbülanslı akışta sürtünme kaybının doğrudan ölçümü deneyleri için kullanılmaktadır.
Bu modül ile küçük çaplı bir test borusunda sürtünme kaybı ölçümü yanında laminar ve türbülanslı akış ve geçiş noktası araştırılmaktadır.
Yavaş akışlarda sürtünmeyi incelemek için deney seti ile birlikte suyun kendi ağırlığı ile akışı için tank verilmekte ve sistem deney için kurulmaktadır. Öğrenciler bu deney modülü ile yaptıkları deney sonucunda, kritik Reynolds sayısını görmekte ve laminer akış için Poiseuille Denklemi ve katsayısını bulmaktadır.
Modül, düz bir kaide üzerinde küçük çaplı bir test borusu, basınç farkını gösteren iki mekanizma ile birlikte verilmektedir. Küçük debi ölçümlerinin yapılabilmesi için skalalı bir beher ile birlikte verilmektedir. Basınç farkını gösteren iki mekanizmadan birisi tüplü piezometre (basınçölçer) için el pompası verilmektedir.