- BASINÇ MERKEZİ DENEY DÜZENEĞİ
- BASINÇ MERKEZİ DENEY DÜZENEĞİ

Diğer deney setlerinden bağımsız çalışan bir modüldür. .Modül, Hidrostatik kuvvet ve su sütunu arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılmaktadır.
Öğrencilerin, tamamen ya da kısmen su altındaki dikey ve eğik düzlemde gerçek ve teorik hidrostatik kuvvet karşılaştırması yapılmasını sağlamaktadır.
Deney seti ile birlikte 20 adet 10 gramlık ağırlıklar verilerek denge hesaplamaları yapılmaktadır.
Basınç merkezinin konumunu teorik olarak hesaplanmasını sağlamaktadır.