- AKIŞ ÖLÇÜMÜ VE BERNOLLİ DENEY SETİ
- AKIŞ ÖLÇÜMÜ VE BERNOLLİ DENEY SETİ

Deney seti ana ünite olan Hidrolik tezgaha bağlı olarak çalışmaktadır.

Akış ölçümü ve Bernouli denkleminin gösterilmesi için kullanılmaktadır.

Panoda 11 adet su sütunu tipi 0-380 mm aralığında skalalandırılmış manometre vardır. Basınç ölçümleri ventüri tüpünde, orifis düzleminde ve rotametrede ünitesinde yapılmaktadır.
Ani genişlemelerde ve 90° kırılmalardaki basınç kayıplarının gösterilebilmesi için kullanılmaktadır.

Rotametre ünitesi 0-210 mm arasında skalalandırılmıştır.

Ventüri tüpündeki ani genişleme 26 mm (±2) çaptan 51 mm (±2) çapa ani dir.

Bernouli denklemi modülündeki akış hızı 28 1/dk (±2) dır.