- AKIM ÇİZGİSİ DENEY SETİ (AKIŞ KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ)
- AKIM ÇİZGİSİ DENEY SETİ (AKIŞ KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ)Diğer deney setlerinden bağımsız çalışan bir tiptedir.
Deney sırasında gerekli su akışı; deney setinin üzerine monte edilmiş ve su kaynağına bağlı olan bir su deposundan sağlanmaktadır.
Akışkanlar dinamiğini incelemek için bir modül olup, su akışının önüne gelen engeller ile nasıl oluştuğunu incelemek için bir deney imkanı sağlamaktadır
Her çeşit yapıdaki model kesilerek iki boyutlu akış karakteristikleri incelenmektedir.
Deney modülüyle düzgün akış, silindir ve kanat etrafından akış, difüzyon ve meme aracılığıyla akış, momentum denklemi, iki paralel düzlem arasındaki akış ile laminar akış arasındaki ilişki, ortalama hız denklemleri, Potansiyel akış ilişkileri incelenmektedir.