- Pressyometre Deney Sistemi
- Pressyometre Deney Sistemi

Presyometre testi ; yerinde stress (gerilme) kontrollü yükleme deneyidir. Test kuyunun iç yüzeyinde radyal olarak genişleyen silindir bir sonda kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Presyometre cihazı her türlü zemin, yumuşak taşlı, buz ve permafrost zeminlerde kullanılmaya uygundur.


Cihaz ;
Sığ ve derin temellerin taşıma kapasitesi ,

Temelde çökme (Oturma) ,

Lateral olarak yerleştirilmiş yük bulonlarının ve perde kazıklarının deformasyonu ,

Ankraj dayanım tespiti amaçlı kullanılmaktadır.

PROBE (SONDA)

Silindir şeklinde metal bir gövde ve bu gövdenin içerisine yerleştirilmiş iç kauçuk membranı ve dış muhafaza kaplaması bir araya getirilerek üç adet bağımsız hücre oluşturulmaktadır.

Merkez hücre su ile şişirilmekte (beslenmekte) ve bu merkez hücrenin etrafında bulunan diğer muhafaza hücreleri gaz ile şişirilmektedir.

KONTROL ÜNİTESİ

Metalden imal edilmiş özel muhafaza kutusu içerisine sonda hücrelerine uygulanan basıncı azaltmak ve kontrol etmek amacı ile kullanılan tüm regülatör, valf ve vanalar yerleştirilmiştir. Aynı zamanda ölçüm hücresine su akışını sağlayan bir rezervuarda bu muhafaza kutusunun içerisine yerleştirilmiştir.Test sırasında oluşan hacim değişimlerinin takibi panel üzerine monte edilmiş gözlem tüpü vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Kontrol ünitesi 0 – 6 MPa veya 0 – 10 MPa basınç sağlaması amacı ile yapılandırılabilmektedir. Cihaz ile birlikte temin edilen iki adet basınç manometresi diferansiyel basınç manometresi yerine kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Manometresi Hassasiyeti +-1% F.S.

Hacim Slakası Rezolasyonu +-0.1 cc (by pass)

+-5 cc (normal)

Maksimum Çalışma Basıncı 10 000 kPa

Basınç Kaynağı Sıkıştırılmış Nitrojen

Sonda Çapı 44 mm (AX) 58 mm (BX) 70 mm (NX)

Sonda Uzunluğu 84 cm 70 cm 70 cm

Sonda Ağırlığı 4.5 kg 4.3 kg 6.4 kg

HORTUM BAĞLANTISI

Esnek ve basınca dayanıklı hortum kullanılarak sonda kontrol ünitesine bağlanmaktadır.

PRESYOMETRE TEST PROSEDÜRÜ

Sonda önceden açılmış kuyu içerisine veya yarıklı tüp içerisine yerleştirilerek test derinliğine indirilmektedir.

Gerilim kontrolü ile test uygulanır. Sondaya eşit artışlarla basınç uygulanmakta ve bu basınç sabit tutulmaktadır. Hacim değişimi her bir basınç artırımından sonra 30 ve 60 saniyede bir kayıt edilmektedir.

Yerinde kuvvet – gerilim eğrisi enjekte edilen hacim değişimini basınca göre işaretlemek ile elde edilmektedir.

Limit Basıncı PL; hatanın (bozulmanın) gerçekleştiği basınçtır ve bu değer doğrudan taşıma kapasitesini göstermektedir.

Qa=(C\F) * PL

Bu formülde:

Qa=Kabul edilebilen taşıma kapasitesi