- Kompressometre
- Kompressometre

Kompressometre,

100x200 mm (4"x 8") ve 150x300 mm (6"x12")

Silindir Numuneler için,

3 adet Dijital Komparatör Saati ile

Kompressometre,

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12") Silindir Numuneler için,

2 adet Dijital Komparatör Saati ile

Kompressometre,

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12") Silindir Numuneler için,

3 adet Lineer Potansiyometrik

Deplasman Sensörü ile

Kompressometre,

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12") Silindir Numuneler için,

2 adet Lineer Potansiyometrik

Deplasman Sensörü ile

Kompressometre,

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12")

Silindir Numuneler için, 3 adet

Yüksek Hassasiyetli Deplasman Sensörü ile

Kompressometre,

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12") Silindir Numuneler için,

2 adet Yüksek Hassasiyetli

Deplasman Sensörü ile

Statik Unilogger, 4 kanallı

Veri Toplama Ünitesi

Dijital Komparatör Saati,

12.7 x 0.001 mm,

LCD ekran, veri çıkışlı

Lineer Potansiyometrik Boy Değişimi

Ölçüm Sensörü, 10 mm

Yüksek Hassasiyetli Boy Değişimi

Ölçüm Sensörü, 10mm

Genel Kullanım Amaçlı Gerinim Pulu, 10 mm

Genel Kullanım Amaçlı Gerinim Pulu, 20 mm

Genel Kullanım Amaçlı Gerinim Pulu, 30 mm

Standartlar

ASTM C469

Kompressometreler, basınç dayanım deneyi sırasında, numune düşey ekseninde ve/veya çapında meydana gelen deformasyonun ölçümünde kullanılır.

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12") silindirler için 6 farklı model, 150 mm küp
için üç farklı model tedarik edilebilir.

Kompressometre

Dijital Komparatör Saati

Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü

Yüksek Hassasiyetli Deplasman Sensörü

100x200 mm (4"x8") ve 150x300 mm (6"x12" ) silindir numuneler için

FRC-0303 ( 3 adet)
FRC-0304 ( 2 adet)

FRC-0313( 3 adet)

FRC-0314 ( 2 adet)

FRC-0323 ( 3 adet)

FRC-0324 ( 2 adet)

FRC-0303 3 adet,FRC-0304 ise 2 adet 12.7x0.001 mm Dijital Komparatör Saati (LCD ekranlı)
ile birlikte verilmektedir

FRC-0313 3 adet, FRC-0314 ise 2 adet 10 mm, nominal direnci 1kΩ olan1 adet Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü ile birlikte verilmektedir.

FRC-0323 3 adet, FRC-032 ise 2 adet 5 mm, Yüksek Hassasiyetli Deplasman Sensörü, (5mV/V çıkışlı, nonlineerliği ±0,1% RO olan)
ile birlikte verilmektedir.

Deplasman kontrollü deneyler için, FRC-0313, FRC-0314, FRC-0323 ve FRC-0324 model kompressometreler,
FRC-4850 ve FRC-4860 Oransal Valfli Otomatik Güç Üniteleri veya FRC-4870 ve FRC-4880 Gelişmiş Servo Kontrollu, Servo Valfli Otomatik Güç Üniteleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Yük kontrollu deney için, FRC-0313, FRC-0314, FRC-0323 ve FRC-0324 model kompressometreler herhangi bir
servo kontrollü veya
otomatik güç ünitesi ile birlikte kullanılabilir.

Kompressometreler (Dijital komparatör saatli olanlar hariç), FORE
otomatik veya yarı-otomatik güç üniteleri ile birlikte kullanıldığında gerekli olan FRG-0320 Statik Unilogger ayrıca sipariş edilmelidir. (FORE deney yazılımıyla birlikte kullanmak için)

FRC-0303 ve FRC-0304 kompressometreler, güç Ünitesinden bağımsız olarak herhangi bir FORE basınç dayanım deney presi ile birlikte kullanılabilir.

Kompresometreler aşağıdakilerle birlikte verilmektedir.

  • Modele bağlı olarak Dijital Komparatör Saati veya Deplasman Sensörü, 2 veya 3 adet
  • Ahşap kutu

Model

Boyutlar

Ağırlık (yaklaşık)

FRC-0303, FRC-0304, FRC-0313

FRC-0314, FRC-0323,FRC-0324

350x350x350 mm


(paketlenmiş)

6 kg