- Beton Test Çekici N/L Tipi (Schmidt)
- Beton Test Çekici N/L Tipi (Schmidt)Standartlar:
EN 12504/2 – ENV 206 – DIN 1048 Part 2 – BS 1881 Part 202 – ASTM C805 – ASTM D5873 (Rock), D5873 – JGJIT 23/2001 – JJG 817 – 1993


Tüm beton çekiçlerinin karşılaştırmasında kullanılan gösterge ve her uluslararası beton çekici standardının temelidir.

Müşterilerin çok çeşitli malzemeleri ve yapı tiplerini test etmelerine olanak veren farklı vuruş enerjileri ile sunulmaktadır.Beton Test Çəkici NL Tipi(Schmidt)
Standartlar: EN 12504/2 - ENV 206 - DIN 1048 Bölüm 2 - BS 1881 Bölüm 202 - ASTM C805 - ASTM D5873 (Rock), D5873 - JGJIT 23/2001 - JJG 817 – 1993


Bütün beton çəkiclərinin
müqayisəsində istifadə edilən göstərici və hər bir beynəlxalq beton çəkici standartının əsasını təşkil edir.
Müştərilərin müxtəlif çeşidli material və tikinti növlərini test etməyə imkan verən fərqli zərbə enerjiləri
ilə təklif olunur.