- SLUMP TEST SETİ(Türkçe-Azerbaycanca)
- SLUMP TEST SETİ(Türkçe-Azerbaycanca)SLUMP TEST SETİ
Standart: AASHTO T119 ; ASTM C 143
BS 1881:102 ; EN 12350-2

Slump Test Seti
Şişleme çubuğu 16x600 mm.
Çelik Cetvel.
Slump Hunisi.

Deney seti taze beton kıvamının çökme deneyi yöntemi ile belirlenmesinde kullanılır.
Çökme (Slump deneyi) 10mm ile 200mm arasında çökme değerine sahip betonların kıvam tayinlerine uygundur.

Slump Seti; slump konisi, doldurma hunisi, şişleme çubuğu, tepsi, lastik tokmak ve çelik cetvelden oluşur.
Tüm parçalar korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı veya galvaniz kaplamadır.
Ağırlık:
5 Kg.

SLUMP TEST SETİ
Standart: AASHTO T119; ASTM C 143
BS 1881: 102; EN 12350-2

Şişləmə çubuğu 16x600 mm
Polad xətkeş.
Slump qıfı.
Test dəsti təzə beton bərkiməsinin sürüşmə testi metodu ilə müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
Çöküntülər (Çöküntü testi) 10mm və 200mm intervalındakı çökmə dəyəri olan betonların bərkliyinin müəyyən edilməsi üçün uygundur.
Slump testi: Slump konusu, doldurucu qıf, şişləmə çubuğu, sini, kauçuk toxmaq və polad xətkeşdən ibarətdir.
Bütün hissələri korroziyaya davamlı, elektrostatik toz boyalı vəya galvanizlidir.
Çəkisi: 5 Kg.