- SERVO KONTROLLÜ Özel Beton Test Presi (Türkçe-Azerbaycanca)
SERVO KONTROLLÜ BETON TEST PRESİ
2000 KN – 3000 KNKAPASİTELİ SERVO HİDROLİK TEST PRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KOD. FR-B SRV 290

Beton test presi, TS EN 12390-4 standardına uygundur. Cihaz beton vekarot numuneleri üzerinde basınç deneyleri yapabilir özelliktedir.

Cihazın kapasitesi 2000kN 'dır ve Tam otomatik servo hidrolik kontrollü çalışmaktadır.
Makine de ilave başlık kullanılmaktadır. Makına yükleme başlıkları ve ilave başlıklar, yükleme esnasında kalıcı şekil değişimine uğramayacak malzemeden yapılmıştır.

Makına yükleme başlıkları ve ilave başlıklar ISO
6507-1'e göre deneye tabi tutulduğunda en az 550 HV 30 sertlik değerine sahiptir.
Makına yükleme başlıkları ve ilave başlıkların, deney numunesinin temas ettiği alanda düzlükten sapması en fazla 0,3 mm'dir.

Makine yükleme başlıkları ve ilave başlıkların, deney numunesinin temas ettiği alanda, ISO/R468'e göre belirlenen yüzey pürüzlülük değeri 0,4 um ila 3,2 um arasındadır.


Makına yükleme başlıklarının deney numunesine temas ettiği alan , en az , deneye tabi tutulan numunenın yükleme alanı büyüklüğündedir. Cihazda EN 123903 standardına uygun olarak; 50mm küp, 100 mm küp, 150mmküp, 200mmküp, 100x2000mm silindir ve 150x300mm silindir numuneler test edilebilmektedir.
Alt ve üst yükleme başlıklarının çapı minimum 300 mm ve dairesel şekildedir.

İlave yükleme başlığını, silindirşeklindedir. Değişik boyutlardaki numuneler için yükseklik ayarında kullanılan minimum 200 mm çaplı 2 adet 50 mm, 2 adet 70 m kalınlığında paslanmaya karşı korunaklı ara mesafe parçaları mevcuttur.

İlave yükleme başlığının, iki temas yüzü en fazla 0,05 mm sapma ile birbirine paraleldir.

Makınanın yükleme başlıkları arasındaki açıkıgın azaltılması için 4 ralık ayarlama bloğu kullanılmaktadır. Aralık ayarlama bloğu, silindir şekilli olarak teslim edilip ve altındaki yüzeye tam olarak oturması sağlanmaktadır. Silindir şekilli aralık ayarlama blokları için en küçük kenar uzunluğu ve çap 200mm dir.


Aralık ayarlama blokları, deney numunesine temas eder şekilde yerleştirilmemiştir.
Tasarımda yükleme plakasının altında kalacak şekilde montaj şartları sağlanmaktadır ve deney makınasının düşey eksenıne göre merkezlenerek,düzgün şekilde yerleştirilmektedir.

Deney esnasında 100x100x100 ve 150x150x50 küp numuneleri, 100x200 ve 150x300 silindir numuneleri ile karot numunelerinin merkezlenebilmesi için tanımlanan numune türlerine uygun merkezleme aparatı verilmektedir.

Cihazda yük ölçüm göstergesi doğruluğu, TS 7500-1standardına göre 20 kN ile 200 Kn arasında sınıf 1 ve 200 kN ile 20000 Kn arasında sınıf 1 'dir.

Cihazda. Deney tamamlandıktan sonra ulaşılan en büyük yük değerini, göstergeyi yeni deney için başlatılıncaya kadar muhafaza etme sistemi vardır.

Sistem 4 kolonlu vidalı tip gövde, bağımsız servo hidrolik ünite, elektronik
kontrol ünitesi ve uzaktan kumanda konsolundan oluşmaktadır. Servo hidrolik ünite gövdeden bağımsızdır. Bu kontrol sistemi, makinanın tahkik edilerek ayarlanmasını ve yükün düzgün ve darbe tesiri meydana getirmeden uygulanmasını sağlayacak; bu sistem aynı zamanda yükün, belirlenmiş sabit hızda uygulanmasını da temin edecektir.

Makınadakı otomatık yükleme sistemi devre dışı kalırsa, kullanıcının belirlenmiş yükleme hızını sağlayabilmesi için, makına ya yükleme hızı ayarlayıcısı cihaz monte etmiş olmaktadır. Hız ayarlayıcısı, ayarlanan hız ± %5 sapma sınırları içinde göstermektedir.
Cihazda istenildiğinde deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak belirtilmektedir.

Cihaz yük ve deplasman sensörlerine sahiptir. Yük çözünürlüğü 0,001 kN, deplesman çözünürlüğü 1 mikrondur.
Cihaz hem yüklemede hem de boşaltmada hız kontrollü olarak testler gerçekleştirebilmektedir.
Üst yükleme başlığı, küresel yataklanmştır. Üst yükleme başlığı ve küresel yatak ayrı ayrı veya tek parça halinde imal edilebilmektedir.

Deney başlangıcında, üst yükleme başlığının veya ilave yükleme başlıgının konumu, numune yüzeyine temas edecek sekilde ayarlandıgında, deney bittikten sonra operatörun vereceği komutla,başlangıç konumuna kendiliğnden geri dönebilmektedir.
Sürtünmeli piston en az 50 mm çalışma mesafelidir ve gövde içerisinde bağımsız olarak yerleştirilmektedir.

Dikey ve yatay test mesafesi en az 330 mm 'dir.


Numunenin yükleme eksenine göre doğru konumda olmasını sağlamak için, makınanın alt yükleme başlıgında, kalıcı şekilde merkezleme çizgileri vardır. 50 mm küp, 100 mm küp, 150 mm küp, 200 mm küp numunelere ait merkezleme tertibatı bulunmaktadır ve kolay değiştirilebilmektedir.

100x200mm silindir ve 150x300 mm silindir numuneler için oluşturulan merkezleme çizgilerinin genişliği 0,5 mm'den ve derinliği 1,0 mm'den daha fazla değildir.
Gövde arkasında sabit, önünde ise açılıp kapanabilen,demonte edilebilir ön ve arka kaplar bulunmaktadır.
Pres sistemi 220V veya 380 V 50Hz, şehir şebekesinde çalışabilmektedir.

Kontrol ünitesinin yükleme hız kapasitesi 0,01 Kn/s ile 50 kN/s aralığında yükleme yapma ve seçilen hız değerinden ± %5 sapma sınırları içerisinde kalarak numune kırılıncaya kadar ülkeme yapabilme özelliğine sahiptir. Servo hidrolik ünite üzerinde bulunan servo valf yukarıda istenilen hız aralığı ve sapma sınırını hassas şekilde sağlayacak özelliktedir. Servo valfin çıkış basıncı ve filtre özellikle bu kapsamda değerlendirilecek olup, yüklenici firma tarafından belgelendirilmektedir.
Kontrol ünitesinde Basınç Dayanımı deneyinde belirlenen MPa /S sabit yükleme hızı seçilebilecek, kırılma yükünün en fazla %10'unu aşmamak üzere uygulanan başlangıç yükünün ardından yük, darbe etkisi
oluşturulmadan seçilen hız ± %5 sapma sınırları içerisinde kalmak üzere numune kırılıncaya kadar uygulanabilmektedir.

Elektronik kontrol ünitesi en az 1 KHZ veri toplama veri işleme özelliğine sahiptir.

Makınada 1 saat içerisinde peş peşe yüksek mukavemetli 20 adet beton numunesi kırıldığında laboratuvar ortam şartları göz önüne alınarak, Hidrolik sistemde kullanılan yağın çalışma sıcaklığı 35°C'yi aşmayacak şekilde hava soğutmalı sisteme sahiptir.
Deney başlatma, durdurma,deney hızı belirleyebilme v.b. ayarlamalar dijital kontrol ünitesi ve bilgisayaryazılımı üzerinden yapılabilmektedir. Cihaz ile birlikte verilecekolan yazılımda test kotrol bilgileri, numune ile ilgili bilgiler, test ile ilgili bilgiler, şirket ve laboratuvar bilgileri girilebilir özelliktedir.Cihaz yazılımında grafik ekranı, toplu sonuç ekranı, gerçek zamanlı veri ekranı ve cihazın fonksiyonlarını kontrol eden Türkçe ve kullanışlı ekran donanımı bulunmaktadır.
Kullanılan yazılım vasıtasıyla test metodları oluşturulabilmekte ve oluşturulan metodlar kaydedilebilmektedir. Böylece farklı test yöntemleri için oluşturulan ve saklanan metodlar yazılım açıldıktan sonra çağırılarak tekrar tekrar test ayarları yapılmasına gerek bırakmayacak özelliktedir.SERVO İDARƏETMƏLİ BETON TEST PRESİ
2000 KN - 3000 BAĞLANTI SERVO HİDROLİK TEST PRESSES TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Kod: FR-B SRV 290


Beton test presləri TS EN 12390-4 standartına uyğun gəlir. Cihaz beton və damar nümunələri üzərində təzyiq testləri aparmaq üçün uyğundur.

Cihazın tutumu 2000kN-dur və Tam avtomatik servo hidravlik kontrol ilə işləyir.
Cihazda əlavə bir başlıq istifadə edilir. Yükləmə başlıqları və əlavə başlıqlar yüklənərkən daimi şəkildə deformasiyaya uğramayan materiallardan hazırlanmışdır.

Cihazın yükləmə başlıqları və əlavə başlıqlar ISO 6507-1-ə uyğun olaraq sınaqdan keçirildikdə, ən az 550 HV 30 sərtliyə malikdir.
Yükləmə başlıqları və əlavə başlıqların test nümunəsinin toxunduğu sahənin səthində 0,3 mm-dən çox olmayan bir yayınma olmalıdır.

Cihazın yükləmə başlıqları və əlavə başlıqların,
test nümunəsinin təmas etdiyi səthin ISO / R468-ə uyğun olaraq təyin səth hamarlıq dəyəri 0,4 μm və 3,2 μm arasındadır.


Cihaz yükləmə başlıqlarının test nümunəsi ilə təmas etdiyi sahə ən az, sınaqdan keçirilən nümunənin yükləmə sahəsinin ölçüsündə olur. Cihazda EN 123903 standartına uyğun olaraq, 50mm kub, 100mm kub, 150mm kub, 200mm kub, 100x2000mm silindr və 150x300mm silindr nümunələri test edilə bilər.
Alt və üst yükləmə başlıqlarının diametri minimum 300 mm-dir və dairəvi formaya malikdir.

Əlavə yükləmə başlığı silindrşəkillidir. Müxtəlif ölçülü nümunələr üçün yüksəklik tənzimlənməsi üçün istifadə edilən minimum 200 mm diametri olan, iki ədəd 50 mm, iki ədəd 70 mm qalın korroziyaya davamlı ara məsafəli hissələr var.

Əlavə yükləmə başlığının iki təmas üzü maksimum 0,05 mm xəta payı ilə bir-birinə paraleldir.
Cihazın yükələmə başlıqları arasındaki məsafənin azaldılması üçün 4 yollu tənzimləmə bloku var. Məsafə tənzimləmə bloku silindrşəkillidir və altındakı səthə tam olaraq oturmağı təmin edilməlidir. Silindirik aralıq blokları üçün minimum kənar uzunluğu və diametri 200 mm-dir.

Aralıq tənzimləmə blokları test nümunəsinə toxunacaq formada yerləşdirilməmişdir.
Dizaynda yükləmə plitəsinin altında qalması üçün quraşdırılma şərtləri təmin edilir və test cihazının vertikal oxuna uyğun olaraq mərkəzə, düzgün formada yerləşdirilir.


Test zamanı, 100x100x100 və 150x150x50 kub nümunələri, 100x200 və 150x300 silindr nümunələri ilə və damar nümunələrini mərkəzləşdirmək üçün müəyyən edilmiş nümunə növlərinə uyğun mərkəzləşdirmə aparatı da verilir.

Cihazda yük ölçüm göstəricisinin dəqiqliyi TS 7500-1 standartına uyğun olaraq 20 kN və 200 kN arasında, 200 kN və 20000 kN arasında 1-ci sinifdir
Cihazda, sınaq tamamlandıqdan sonra gəlinən maksimum yük dəyərinin saxlanması və göstəricini yeni təcrübə üçün başlayana qədər mühafizə etmək üçün sistem mövcuddur.
Sistem 4 sütunlu, vintli gövdə, müstəqil servo hidravlik qurğu, elektron idarəetmə qurğusu və uzaqdan idarə konsolundan ibarətdir. Servo hidravlik qurğu gövdədən ayrıdır. Bu idarəetmə sistemi cihazın təsdiq edilərək nizamlanmasını və yükün düzgün və zərbə təsiri meydana gətirmədən tətbiq edilməsinə şərait yaradacaq. Eyni zamanda, bu sistem yükün sabit, müəyyən edilmiş sürətdə tətbiq edilməsini də təmin edəcək.
Cihaz
avtomatik yükləmə sistemi deaktiv olarsa, istifadəçinin müəyyən edilmiş yükləmə sürətini bərpa etməsi üçün cihaz və yükləmə sürəti nizamlayıcısı quraşdırılmışdır. Sürət nizamlayıcısı nizamlanan sürəti ±5% xəta payı ilə göstərir.
Cihaz test zamanı istənilən vaxt dayandırıldığı zaman nümunə yükü sabit olaraq göstərilir.
Cihazda yük və yerdəyişmə sensorları var. Cihazda həm yükləmə,
həm də boşaltma zamanı sürətin idarə edilməsi ilə testlər həyata keçirə bilər. Üst yükləmə başlığı sferik olaraq yerləşdirilmişdir. Üst yükləmə başlığı və sferik yataq ayrı-ayrı vəya tək parça halında emal edilə bilər.
Testin başlanğıcında, üst yükləmə başlığının vəya əlavə yükləmə başlığının mövqeyi nümunə səthinə təmas edəcək şəkildə nizamlandıqda, test qurtardıqdan sonra operatorun verəcəyi komanda ilə bağlanğıc vəziyyətinə avtomatik şəkildə geri dönə biləcəkdir.
Sürtünməli silindir ən azı 50 mm iş məsafəsi və gövdə içərisində müstəqil olaraq yerləşdirilir.
Şaquli və üfüqi test məsafəsi ən az 330 mm-dir.
Nümunənin yükləmə oxuna nisbətən düzgün mövqedə olmasını təmin etmək üçün cihazın alt yükləmə başlığında daimi şəkildə mərkəzləşdirilmiş xətlər var. 50 mm kub, 100 mm kub, 150 mm kub, 200 mm kub nümunələrinə aid mərkəzləmə qurğusu var və asanlıqla dəyişdirilə bilir.


100x200mm silindrlər və 150x300mm silindr nümunələri üçün quraşdırılan mərkəzləmə xətlərinin eni 0,5 mm-dən və dərinliyi 1,0 mm-dən çox deyil. Gövdə arxasında sabit, qarşısında isə açılıb bağlana bilən, sökülə bilən ön və arxa qablar var.
Pres sistemi 220V vəya 380V 50 Hz, şəhər şəbəkəsində işləyir.


Nəzarət cihazının yükləmə sürəti 0.01 KN /s - 50 kN / s intervalında dəyişir və seçilmiş sürət dəyərindən ± 5% xəta payı vardır. Servo hidrolik qurğu üzərində yerləşdirilmiş servo klapan, istənilən sürət aralığını və xəta payını tam dəqiqliklə təmin edəcək şəkildə hazırlanmışdır. Servo klapanınçıxış təzyiqi və filtr xüsusiyyətləri bu sahədə qiymətləndiriləcək və podratçı tərəfindən sertifikatlaşdırılır.
Kontrol cihazında Təzyiq Davamlılığı testində müəyyən edilmiş MPa / S sabit yüklənmə sürəti seçiləbiləcək, qırılma yükünün maksimum 10%-ni keçməmək şərti ilə tətbiq edilən yükün ardından yük, zərbə təsiri yaratmadan seçilmiş sürət ±5 % xəta payı çərçivəsində qalaraq nümunə qırılana qədər tətbiq edilə bilər.
Elektronik idarəetmə qurğusu ən az 1 KHZ məlumat toplama və emalı xüsusiyyətinə malikdir.
Makinada 1 saat içərisində arxa-arxaya yüksək müqavimətli 20 ədəd beton nümunəsi qırıldıqda laboratoriya mühit şərtləri hesaba alınaraq, Hidravlik sistemdə istifadə edilən yağın istiliyi 35 ° C-ni keçməyəcək şəkildə hava soyutmalı sistemə sahibdir.
Test başlama, dayanma, sınaq sürəti və s. tənzimləmələri rəqəmsal idarəetmə qurğusu və kompüter proqramı vasitəsilə edilə bilər. Cihaz ilə birlikdə veriləcək proqramda test idarəetmə məlumatları, nümunə haqqında məlumatlar, test haqqında məlumatlar, şirkət və laboratoriya məlumatları daxil edilə bilər. Cihaz proqramında qrafik ekran, yekun nəticə ekranı, real zamanlı məlumat ekranı və cihazın funksiyalarına nəzarət edən Türkcə və rahat idarə edilən ekran təchizatı var.

İstifadə edilən proqram vasitəsiylə test metodları yaradıla və yaradılan metodları yaddaşda saxlaya bilərsiniz. Beləcə, fərqli test üsulları üçün yaradılan və saxlanılan metodlar proqram açıldıqdan sonra çağırılaraq təkrar test nizamlanması edilməsinə ehtiyac buraxmayacaqdır.