- ÇELİK KİRİŞ NUMUNE KALIPLARI
- ÇELİK KİRİŞ NUMUNE KALIPLARIÇelik kiriş numune kalıpları
Steel beam moulds
Kod: FR - B117
Standart: AASHTO T126; AASHTO T23 ASTM C 192; ASTM C 39; EN 12390-1
Döküm, sert plastik ya da çelikten mamul kare prizma şekilli
olan beton kalıpları standartta istenen anma boyutlarında ve toleranslarynda üretilmiştir. Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolaydır.

Ölçüler(mm)
100x100x400
100x100x500
100x100x600
100x100x750Polad Tir Nümunə Qəlibləri
Kod: FR-B117
Standart: AASHTO T126; AASHTO T23 ASTM C 192; ASTM C 39; EN 12390-1
Tökmə, sərt plastik vəya poladdan emal edilmiş, dördbucaqlı prizma şəklində olan beton qəlibləri standartlara uyğun ölçüdə və davamlılıqda istehsal edilmişdir. Dayanıqlıdır və təmizlənməsi asandır.
Ölçüləri (mm)
100x100x400
100x100x500
100x100x600
100x100x750