- Beton Test Presi Ve Kiriş Eğilme Frame\'i (Türkçe - Azerbaycanca)
- Beton Test Presi Ve Kiriş Eğilme Frame'i (Türkçe - Azerbaycanca)

Standartlar:
TS EN 12390–4

Bilgisayar kontrollü tam otomatik beton test presi, mono blok gövdesi ile yüksek mekanik dayanıklılığa sahip ve sürekli kullanıma uygundur.

Pres, kapalı devre hidrolik pompası vasıtasıyla tek bir tuşa basarak deneye başlamakta (oynar başlık ile numune arasındaki boşluk hızla kapanmaktadır) ve beton numunesinin ön gerilmesi alındıktan sonra otomatik olarak kırma hızına geçmektedir.

Sistem numunenin kırılmasıyla eş zamanlı olarak tepe değerini (pik noktası) tutmakta ve otomatik olarak pistona gelen hidrolik basıncı kesmektedir, dolayısıyla presi otomatik olarak boşaltmaktadır.


Azerbaycanca
Standartlar:
TS EN 12390-4


Kompüter idarəetməli tam avtomatik beton test presi mono blok gövdəsi ilə yüksək mexaniki dayanıqlı və uzun müddətli istifadə üçün uygundur.


Pres, qapalı dövrə hidravlik nasos vasitəsilə bir düyməni basaraq testə başlayır və beton nümunəsinin ön gərilməsi alındıqdan sonra avtomatik qırma sürətinə keçir.


Sistem, nümunənin qırılması ilə birlikdə pik dəyərini ölçür və avtomatik olaraq silindirə gələn hidravlik təzyiqi saxlayır və beləliklə, presi avtomatik olaraq boşaldır.