- BETON İMPERMEABİLİTE CİHAZI(Türkçe-Azerbaycanca)
BETON İMPERMEABİLİTE CİHAZI- CONCRETE PERMABILITY TEST
FR T 2410
Standart
EN 12390-8 ; ISO 7031

3 Numuneli.

6 Numuneli.
Sertleşmiş beton numunelerinde, basınç altında su işleme derinliğinin tayini deneyinde kullanılır.
3 ve 6 numune kapasiteli modelleri vardır.150x150x150 mm küp,
200x200x200 mm küp veya 150x30mm silindir numuneler test edilebilir.
10 bar'a kadar 0.2 bar hassasiyetle basınç ayarı yapılabilir.
Ayarlanan basınç, cihaz üzerindeki manometreden görülebilir.
Numuneye işleyen su miktarının ölçümü için büretler de standart olarak cihazla birliktedir.
Her hücre için sızdırmazlık contaları da cihazla birlikte standart olarak verilmektedir.
Cihaz maksimum 12 barlık kompresörle birlikte çalışır.

Azerbaycanca
Concrete Permeability Test
Kod: FR T 2410
Standart: EN 12390-8; ISO 7031
3 nümunəli.
6 nümunə.
Sərtləşmiş beton nümunələrində təzyiqli suyun dərinliyə keçmə dərəcəsini təyin etmək üçün istifadə edilir. 3 və 6 nümunəli modelləri var. 150x150x150 mm kub, 200x200x200 mm kub və ya 150x30mm silindr nümunələri sınaqdan keçirilə bilər.
Təzyiq tənzimlənməsi 0.2 bar dəqiqliklə 10 bara qədər edilə bilər.
Seçilmiş təzyiq cihaz üzərindəki manometrdə görülə bilir.
Nümunəyə keçən suyun miqdarını ölçmək üçün istifadə olunan menzurkalar da cihazda standartdır.
Hər bir hücrədə su sızdırmağa qarşı rezinlər vardır.
Cihaz maksimum 12 bar təzyiqli kompressor ilə işləyir.