- Beton Creep Test Sistemi


Beton Creep Test Sistemi

Kullanıcı tanımlı sabit yük altında uzun süreli bekletilen numuneler üzerinde meydana gelen boy değişimlerini ölçmek amaçlı kullanılan yükleme düzeneğidir.

Sistem temel olarak hidrolik güç ünitesi, üniteye bağlı yükleme çerçevesi ve veri toplama ünitesinden oluşmaktadır.

Hidrolik güç ünitesi (power pack) düzeneğe güç sağlamakta ve yağın ısınmasını önleyerek enerji tüketimini azaltmakta, ve en önemlisi elektrik kesilmesinde numune üzerine uygulanan sabit yükün boşalmasını önleyecek donanıma sahiptir ve düzeneğin enerjiye ihtiyaç duyduğunda sisteme gerekli enerjiyi sağlamaktadır.

Sisteme otomatik olarak gerekli basıncı sağlamakta ve basınç stabilitesi sağlandığında otomatik olarak basıncı kesmektedir.
Beton Creep Test Sistemi

Sabit yük altında uzun müddət saxlanılan nümunələrdə meydana gələn uzunluq dəyişikliklərinin ölçülməsi üçün istifadə edilən bir yükləmə cihazıdır.
Sistem əsasən hidravlik güc qurğusu, cihaza bağlı yükləmə çərçivəsindən və məlumat toplama qurğusundan ibarətdir.
Hidravlik güc qurğusu cihaza güc verir və yağın isinməsinin qarşısını alaraq enerji istifadəsini azaldır. Həmçinin,
cihaz enerji kəsintilərində numünə üzərində tətbiq edilən sabit yükün boşalmasının qarşısını ala
və enerji ehtiyacı yarandıqda sistemi lazımi enerji ilə təmin edəbilir. Sistem avtomatik olaraq lazımi təzyiqi təmin edir və təzyiq sabitləşdikdə avtomatik olaraq təzyiqi azaldır.