- 100 Ton / 1000 kN Kapasiteli Tuğla Test Presi(Türkçe-AZerbaycanca)
- 100 Ton / 1000 kN Kapasiteli Tuğla Test Presi(Türkçe-AZerbaycanca)Türkçe
Bilgisayar kontrollü tam otomatik Bims-tuğla test presi, yüksek mekanik dayanıklılığa sahip ve sürekli kullanıma uygundur. Pres tabla ölçüleri 500×350 mm'dir.Pres, kapalı devre hidrolik pompası vasıtasıyla tek bir tuşa basarak deneye başlamakta (Üst tabla ile numune arasındaki boşluk hızla kapanmaktadır) ve numunesinin ön gerilmesi alındıktan sonra otomatik olarak kırma hızına geçmektedir. Sistem numunenin kırılmasıyla eş zamanlı olarak tepe değerini (pik noktası) tutmakta ve otomatik olarak pistona gelen hidrolik basıncı kesmektedir, dolayısıyla presi otomatik olarak boşaltmaktadır.

Azerbaycanca

Bims kərpic test presi kompüter idarəetməli, tam avtomatik, yüksək mexaniki dayanıqlı və davamlı istifadəyə uyğundur. Presin masa ölüçləri 500x300 mm-dir. Cihaz qapalı dövrə hidravlika nasosu vasitəsilə bir düymə ilə testə başlayır və nümunənin ilk gərilməsi alındıqdan sonra avtomatik olaraq qırma sürətinə keçir. Sistem nümunə qırılması ilə bərabər pik nöktə dəyərini qeyd edir və avtomatik olaraq silindirə gələn hidravlik təzyiqi saxlayır. Bununla da presi avtomatik olaraq boşaldır.