- Borularda Yerel Enerji Kayıpları Deney ve Eğitim Seti
Deney seti ana ünite olan Hidrolik tezgaha bağlı olarak çalışmaktadır. Borularda enerji kayıplarını gösterilmesi için kullanılmaktadır.
Cihaz ana hidrolik düzeneğinin aksesuarıdır ve düzeneğe bağlantı elemanları cihazla birlikte verilmektedir. Cihaz kıvrımlarda (dirseklerde) ve bağlantı elemanlarında enerji kaybı uygulaması için 3 değişik dirseğe sahiptir. Borudaki ani genişleme (iç çapı) 22.5 mm'den 29,6 mm'ye ve daralma çapı ise 29,6 mm'den 22,5 mm'ye kadardır. Cihaz temel basınç ölçümlerini yapmak için 10 adet ince boru içeren tüp piezometrenin olduğu ve milimetrik su sütunu gösteren basınç ölçere sahiptir.
Su sütünü tip manometrelerin üstünde her sütuna sabit basınç uygulamak üzere birbirine subaplı bir cam tüp bulunmaktadır.

Cihaz üzerinde bulunan tüplü piezometre (basıç ölçer) için el pompası verilmektedir.