- Akış Ölçümü Deney ve Eğitim Seti
Deney seti ana ünite olan Hidrolik tezgaha bağlı olarak çalışmaktadır.
Akış ölçümlerinin yapılması ve Bernouli denkleminin gösterilmesi için kullanılmaktadır.
Panoda 11 adet su sütunu tipi 0-380 mm aralığında skalalandırılmış manometre bulunmaktadır. Basınç ölçümleri ventüri tüpünde, orifis düzleminde ve rotametre ünitesinde yapılabilmekte ve ayrıca sistem üzerinde 90 derece açılı bir dirsek bulunmaktadır. Sistem ani genişlemelerde ve 90o kırılmalardaki basınç kayıplarının gösterilmesi için kullanılmaktadır.
Rotametre ünitesi 0-210 mm arasında skalalandırılmıştır. Bernouli denklemi modülündeki akış hızı maksimum 28l/dk'dır. Cihaz basınç ölçümlerini yapmak için ince boru içeren tüplü piezometrenin olduğu ve milimetrik su sütununu gösteren basınç ölçere sahiptir. Su sütunu tip manometrelerin üstünde, her sütuna sabit basınç uygulamak üzere birbirine subaplı bir cam tüp bulunmaktadır.
Cihaz üzerinde bulunan tüplü piezometre (basınçölçer) için el pompası verilmektedir.

Ürün Broşürü