- Açık Kanala Akış Deney ve Eğitim Seti
5 metre uzunluğunda bir açık kanal olup, kanallardaki su akışındaki savaklar; akış karakteristikleri ile ilgili tüm deneylerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Kanalın kendi su deposu ve su akışını sağlayan güçlü bir pompa
bulunmaktadır.
Bu nedenle diğer deney setlerinden bağımsız olarak çalışan bir
tiptedir.
Su akış hızının ölçümü gravimetrik şekilde ölçülmekte ve ölçümler için gerekli, ağırlıklarla birlikte verilmektedir. Açık kanalın iç kesit boyu yekpare 5 metre ve en açıklığı ise 7 cm'dir.
Açık kanal üzerinde ölçümler yapabilmek için Pitot Tüpü ve Su Ölçüm
aparatları verilmektedir.
Açık kanallarda su akışındaki akış karakteristikleri ve savaklar ile ilgili tüm deneylerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Öğrencilerin rahat görmesi için kenarları şeffaf ve eklemeli olmayan 5 metrelik bir kanal bulunmaktadır. Kanal demir ayaklar üzerinde göz seviyesinde bulunmaktadır.
Suyla temas eden tüm kısımlar korozyona dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik, GRP) imal edilmiştir. Kanalın eğimi bir kol ve vida sistemi ile ayarlanarak eğimli kanallarda su akış deneylerinin yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Kanallarda hidrolik deneylerin yapılması, özgül enerji, savak deneyleri, savak profillerinin su akışına etkisi, kanaletlerde ventüri gibi deneyler yapılmaktadır.Set ile; Üniform kanal akışında sürtünme, Bent kapağı altında akış, Venturi kanalı, Sivri tepeli set etrafında akış, Geniş tepeli kanal, Crump savağı, Savak etrafında akış gibi deneylerinin yapılmasına imkan vermektedir.
5 metrelik Açık Kanal Akışkanlar Mekaniği Eğitim Setinde aşağıdaki aksesuarlar bulunmaktadır.
Açık kanal yardımcı modülleri ile birlikte komple bir sistem

Aşağıdaki ek aksesuarlar ile değişik deneylerin açık kanal üzerinde yapma imkânlarını sağlamaktadır.Silindirik Kapı Aparatı
(Beş metrelik Açık Kanal aksesuarı):
• Beş metrelik Açık Kanal Eğitim Setinin aksuarı olarak ve açık kanal içine monte edilerek birlikte deney yapmak için kullanılmaktadır.
• Silindirik Kabı; basit tip kapı olup akış kanalı boyunca herhangi bir noktada konumlandırılabilmektedir.
Dolu Savak, Düz Apron , Kayak Atlama Aparatları
(Beş metrelik Açık Kanal aksesuarı)
• Beş metrelik Açık Kanal Eğitim setinin aksesuarı olarak ve açık kanal içine monte edilerek birlikte deney yapmak için kullanılmaktadır.
• Dolu savak, düz apron ve kayak atlama (deveboynu) aparatları değiştirilebilir tipte 3 adet aksesuar olarak verilmektedir.
Parşal Aparatları
(Beş metrelik Açık Kanal aksesuarı)
• Kanal içinde herhangi bir noktada konumlandırılarak akış koşulları ve enerji kaybını önlemek için tasarımlanmış bir Parşal savak aparatı verilmektedir.
• Parşal (Parshall) ölçü savağı akışı izlemek için şeffaf akrilik malzemeden üretilmiş olup akışın nasıl ölçüleceğini öğrencilere göstermek için kullanılmaktadır.
Menfez Aparatı
(Beş metrelik Açık Kanal aksesuarı)

  • Beş metrelik Açık Kanal Eğitim Setinin aksesuarı olarak ve açık kanal içine monte edilerek birlikte deney yapmak için kullanılmaktadır.