- Yassılık Şablonu
Standartlar:
BS-812-BS 812-105.1


Kalınlık Tayin Aparatı, BS standardına göre agrega yığını içindeki yassı tane miktarının kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığının, yani tane kalınlığının (en küçük boyut), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının 0.6 katından daha küçük olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır.
Deneye alınacak agregalar 63mm ile 6.3 mm arası 7 farklı tane sınıfına ayrılır ve her bir tane sınıfı ayrı ayrı analiz edilir.

Göz açıklıkları 4.9 x 30 mm, 7.2 x 40 mm, 10.2 x 50 mm, 14.4 x 60 mm, 19.7 x 80 mm, 26.3 x 90 mm, ve 33.9 x 100 mm'dir.
Boyutları : 310 X 130 X 10 mm
Ağırlık : yaklaşık 0.4 kg.