- Uzunluk Tayin Aparatı
- Uzunluk Tayin AparatıStandartlar:
BS 812-105.2


Uzunluk Tayin Aparatı, BS standardına göre iri agregalarda uzunluk indeksinin belirlenmesinde kullanılır.

Agrega tane uzunluğu (en büyük boyut), ait olduğu tane sınıfı aralığına ait elek göz açıklıkları ortalamasının 1.8 katından fazla ise, ölçüm yapılan agrega tanesi normalden daha uzun kabul edilir.

Deneye alınacak agrega, 50 mm ile 6.3 mm arası 6 farklı tane sınıfına ayrılır ve her bir tane sınıfı ayrı ayrı analiz edilir.