- Organik Madde Renk Skalası
- Organik Madde Renk Skalası

Standartlar: EN 1744-1; ASTM C40

• Cam Şişe, organik kirleticiler için, 500 ml
• Cam Şişe, organik kirleticiler için, 1000 ml
• Silindirik Cam Şişe, tapalı, organik kirleticiler için, yaklaşık 450 ml
• Sodyum Hidroksit; 1 kg

Plastik koruyucu içerisine yerleştirilmiş 5 standart renkten oluşur.

Deney sonucu elde edilen rengin karşılaştırılmasında referans olarak kullanılır.

500 ml ve 1000 ml cam şişeler, ASTM standardına göre deney çözeltisi veya referans standart renk çözeltisi hazırlanmasında kullanılır.

Silindirik Cam Şişe, organik kirleticilerin belirlenmesi deneyinde kullanılır.